روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

کرامات و معجزات حضرت زهرا (س)بهزاد حسینی

این عکس ها توسط حاج علی حسین مرادی در اختیار قرار گرفته است

جهت مشاهده  گزارش تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید:

بهزاد حسینی

نهال 22 ساله "کانون های فرهنگی هنری مساجد" درخت تنومند امروز

بهزاد حسینی

مراسم به یاد ماندنی تخ تخ خاطره ای است که ذهن همه  مرادآبادی ها را به دوران نوجوانی و شور و شوق آن روز ها می برد.


جهت مشاهده  گزارش تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


بهزاد حسینی

از مراسم جالب و پرخاطره شب عید در روستای مرادابادکه از قدیم الایام
ایام برگزار می شده و هنوز هم کم وبیش به قوت خود باقی است تخ تخ است

بهزاد حسینی

این عکس ها توسط حاج علی حسین مرادی در اختیار قرار گرفته استجهت مشاهده  گزارش تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


بهزاد حسینی

هفت سنگ

 افراد به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر کدام یکی از بازیکنان خود را به عنوان سردسته و رهبر برمی گزینند. یک گروه در فاصله ی معینی از محل هفت سنگ، که روی هم چیده شده اند قرار می گیرند تا به نوبت با توپ تنیس سنگها را مورد هدف قرار داده و بزنند.


بهزاد حسینی