روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

آدرس : استان مرکزی- شهراراک- 14کیلومتری جاده اراک به فرمهین-روستای مرادآباد- مسجد چهارده معصوم(ع)-کانون فرهنگی حضرت مهدی(عج)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سامانه پیامک:500014000130001

ایمیل:behzad60m@gmail.com