روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

نذری های امام حسین (ع) از اوایل محرم شروع می شود و تا اخر ماه صفر به صورت متناوب ادامه دارد.


جهت مشاهده عکس ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

بهزاد حسینی

نذری های امام حسین (ع) از اوایل محرم شروع می شود و تا اخر ماه صفر به صورت متناوب ادامه دارد.

فلسفه نذری

نذری به خاطر نام امام حسین است که ما آن را تبرک و شفا می دانیم.منظور ما این نیست که این نذری شفا می‌دهد بلکه به خاطر نام امام حسین است. چون امام حسین را دوست داریم و خدا دوستداران حسین را دوست دارد؛ امید شفا از جانب خدا داریم به لطف و برکت امام حسین.پس ما با نذری خوردن و احترامی که به عذای نذری می‌گذاریم به کسی که نذری به نام اوست احترام می گذاریم وچون او نزد خدا احترام دارد ؛ موجب می شود که خداوند هم به ما توجهی کند.


جهت مشاهده عکس ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

بهزاد حسینی
کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم

ستون های این جاده را ما، به شوق حرم می شماریم


شبیه رباب و سکینه، برای شما بی قراریم
ازین سختی و دوری راه، به شوق تو باکی نداریم
فدایی زینب، پر از شور و عشقیم
اگر که خدا خواست، بزودی دمشقیم

بهزاد حسینی