روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

8نفراز اعضای خواهر و5 نفرازاعضای برادر شرکت کننده در کلاسهای تابستانی اوقات فراغت کانون مردادماه به اصفهان جهت شرکت در اردوی بزرگ 2000 نفری اعضای کانونهای مساجد استان اعزام شدند.بهزاد حسینی