روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

مراسم جشن برگزار شد 

بهزاد حسینی