روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

کلاس های تابستان کانون به شرح زیر برگزار می شود

شنبه                      ساعت 15           نقاشی کودکان

شنبه                      ساعت16            سفالگری

شنبه                      ساعت17            سفره آرایی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه              ساعت 15          نقاشی کودکان

چهارشنبه              ساعت16             سفالگری

چهارشنبه              ساعت17            سفره آرایی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لازم به ذکر است که:

کلاس قران و احکام هر روز ساعت 14 تا 15 برگزار می شود

 


بهزاد حسینی