روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

این عکس ها که هم اکنون مشاهده می کنید ما را میبره به چندین سال پیش که خودمان این گونه گندم را برداشت می کردیم


یادش بخیر ابتدا گندم را با داس میچیدیم بعد با سار و خر میاوردیم بعد میکوبیدیم یکم که پیشرفت کردیم با دستگاه غوده چین میچیدیم با تراکتور و تریلی می اوردیم خرمن جا و میکوبیدیم و میشوندیم و سرند می کردیم و گونی می کردیم و میاوردیم خونه حالا دیگه متمدن شدیم کمباین میاد گندم را میچینه ،داخل خودش میشونه ،کاه را میکوبه و تحویل میده راحت و پاکیزه .

کار راحت شد ولی خیلی چیزها را ازمون گرفت .مثلا ما برای اوردن کندم باید با هم همکاری می کردیم من باید میرفتم کمک همسایه و اونم میامد کمک ما این خودش همکاری ودوستی را بیشتر میکرد

یادش بخیر چای خوردن ها و پیش ناهار خوردن های دسته جمعی در خرمنجا،یادش بخیر گندم شوندنهای (هر وقت می رفتیم خرمن باد میافتاد) یادش بخیر

جهت مشاهده بقیه عکس ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

بهزاد حسینی